HẠT NHỰA TÁI SINH

thông tin liên hệ
Ông Huỳnh Anh Hiền
- 0933 071 683

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh
Hạt Nhựa Nguyên Sinh

HẠT NHỰA TÁI SINH

Hạt nhựa PP Đen bóng
Hạt nhựa PP Đen bóng
PP Ó ĐỎ 1
PP Ó ĐỎ 1
PP Ó Dương
PP Ó Dương
PP Đen Thường
PP Đen Thường
PP Ó Trắng Sữa
PP Ó Trắng Sữa
PP Ó Vàng
PP Ó Vàng
ABS Trắng
ABS Trắng
ABS Đen Tốt
ABS Đen Tốt
ABS
ABS
LDPE
LDPE
LDPE
LDPE
Hạt Nhựa POM
Hạt Nhựa POM
Hạt Nhựa HDPE
Hạt Nhựa HDPE
PP Ó Lá
PP Ó Lá
Hạt Nhựa PET
Hạt Nhựa PET
Hạt Nhựa PET
Hạt Nhựa PET
PP Đỏ Trong
PP Đỏ Trong
ABS Đen Bóng
ABS Đen Bóng